POUŤ V BUTOVICÍCH 23.7. - MŠE SV. V 9:00

 

 

OHLÁŠKY NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDEN 

17.07.2017 - 23.07.2017

 

STUDÉNKA

     
Pondělí   - mše sv. nebude
Úterý   - mše sv. nebude
Středa    
Čtvrtek   - mše sv. nebude
Pátek    
Sobota   - mše sv. nebude
Neděle 07:30

-za Jaroslava Kašpárka, rodiče, bratra, živou rodinu

 
 
  • Za úklid kostela děkuji Marii Kunckové, Anežce Štenclové a Lence Holaňové. Příští týden mají službu Dagmar Dostálová a Libuše Dostalíková.
  • Mše svatá v kapli svaté Anny bude ve středu 26.července v 10 hodin.

 

 

BUTOVICE

     
Pondělí    
Úterý    
Středa   - mše sv. nebude
Čtvrtek    
Pátek   - mše sv. nebude
Sobota    
Neděle 09:00 - pouť ke svaté Anně. Poutní mše svatá bude v 9 hodin za živé a zemřelé farníky.
 
  • Mše svatá v kapli svaté Anny bude ve středu 26.července v 10 hodin.

 

Živý růženec Butovice 

- od 1.7.2017

 

Bližší informace na:

cms.farnostistudenkabutovice.webnode.cz/zivy-ruzenec-butovice/ 
 

Biskupství ostravsko – opavské vás zve na

Národní pouť do Fatimy

u příležitosti 100 let zjevení Panny Marie

 

S biskupy a kněžími naší vlasti prožijeme:
• Večerní modlitbu růžence se světelným průvodem
• Prohlídku místa zjevení na Cova da Iria
• Návštěvu rodných domů pasáčků
• Slavnostní mezinárodní poutní mši sv. před bazilikou Panny Marie
Dále také navštívíme klášter v Coimbře spojený s životem sestry Lucie, světoznámé poutní místo Santiago de Compostela, Lisabon a další zajímavá místa.

Termín: 9. 9. – 17. 9. 2017
Cena: 19 900,- Kč + 30 EUR
Doprava: letecky z Prahy
Přihlášky do: 15. 3. 2017 na: palomino@volny.cz, nebo tel.: 728 361 728

Připraveno ve spolupráci s CK Palomino, V rohu 725/12, 142 00 Praha


Podrobný program pouti:
1.den - odlet z Prahy, přílet do Lisabonu, ubytování, nocleh
2.den - Fatima - nejvýznamnější poutní místo Portugalska, novoklasicistní bazilika Panny Marie s ostatky vizionářů Jacinty, Lucie a Františka, poutní bazilika Nejsvětější Trojice z roku 2007, Křížová cesta, návštěva domů pasáčků, individuální program, účast na modlitbě Růžence
3.den - Fatima – po snídani odjezd na pobřeží Atlantiku, Batalha – dominikánské opatství Panny Marie Vítězné, Alcobasa – cisterciácké opatství Panny Marie s hroby Dona Pedra a Inés de Castro, Nazaré – poutní kostel Panny Marie Nazaretské
4.den –Fatima – účast na Národní pouti, společná křížová cesta, modlitba u sousoší anděla míru, odpoledne národní mše svatá na místě zjevení, Capelinha /koncelebrují biskupové a kněží z ČR/
5.den –Fatima – hlavní den výročí 100 let zjevení Panny Marie ve Fatimě, 10.00 hod. mezinárodní modlitba svatého růžence, 11.00 hod. hlavní mezinárodní mše svatá před bazilikou Panny Marie Růžencové, večer účast na modlitbě Růžence
6.den - po snídani odjezd do univerzitního města Coimbra, prohlídka historické části města, návštěva kláštera spjatého s životem sestry Lucie dos Santos, odpoledne odjezd do Santiago de Compostely, prohlídka historického centra, ubytování, večeře, nocleh
7.den - Santiago de Compostela – mše svatá, návštěva katedrálního muzea a klenotnice, odjezd do Fatimy, ubytování, večeře, nocleh
8.den –Lisabon – katedrála, hrad sv. Jiří, rodný dům sv. Antonína, panteon sv. Engrácie, chrám sv. Vincence, klášter sv. Jeronýma postavený na příkaz krále Emanuela I v manuelském slohu, diamantový dům Cabo da Roca – mys, nejzápadnější výběžek evropského světadílu, možnost získání certifikátu z návštěvy tohoto místa, návrat do Fatimy, večeře, nocleh
9.den - snídaně, odjezd na letiště do Lisabonu, přílet do Prahy

Cena zahrnuje:
letenku Praha – Lisabon – Praha, letištní poplatky, 8x ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích včetně polopenze /1x Lisabon, 6x Fatima, 1x Santiago de Compostela/, autobusová doprava po území Portugalska a Španělska, kompletní pojištění E1122220, služby průvodce, zákonné pojištění CK č. 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: vstupy cca 30 EUR
Pojištění storna zájezdu lze sjednat při podepsání smlouvy.

Napsal Mgr. Bc. Pavel Siuda, převzato z www.doo.cz/101-slider-na-hlavn%C3%AD-stran%C4%9B/3174-poutni-zajezd-do-fatimy-ke-100-vyroci-zjeveni-panny-marie.html

 

Mgr. Mieczyslaw Serednicki, farář


 

Kontakt

Studénka a Butovice

Římskokatolická farnost Studénka
Kostelní 907
742 13 Studénka

Římskokatolická farnost Butovice
(spravována excurrendo)
Malá strana 216
742 13 Studénka


Tel.: 556 400 759

rkf.studenka@doo.cz