Úmysly živého růžence farnost  Butovice na září 2017

1.    Za mír ve světě.

2.    Za nemocné ve farnosti.

3.    Za misionáře. 

 

OHLÁŠKY NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDEN 

18.09.2017 - 24.09.2017

 

 

 

STUDÉNKA

 

 

     
Pondělí 19:00 - mše za zemřelou Annu Stuchlou, manžela, rodiče, sourozence a živou rodinu
Úterý 19:00 - mše sv. za naše školství, za zabránění šíření genderové ideologie
Středa    
Čtvrtek    
Pátek    
Sobota 8:00 - mše svatá za rodinu Sochovou, Gartusovou, Olbrechtovou a živou rodinu
Neděle 07:30

- mše sv. za zemřelou Miroslavu Vašutovou a její rodiče

 
  • Za Za úklid kostela děkuji Anežce Štenclové, Marii Kunckové a Lence Holaňové. Příští týden mají službu Dagmar Dostálová a Libuše Dostalíková.

     

  • Tento týden začíná výuka náboženství. Bude probíhat na Základní škole TGM v pátek ve 13:15 a 14 hodin. Na Základní škole Butovická ve čtvrtek ve 13:45 a na ZŠ Sjednocení ve čtvrtek ve 14:45. Vzadu v kostele si můžete vzít přihlášku do náboženství na nový školní rok. Připomínám, že křtem dítěte se rodiče zavazují, že budou děti vychovávat a vést ke katolické víře, k čemu patří také výuka náboženství.

BUTOVICE

 

 
     
Pondělí    
Úterý    
Středa 18:00 - mše sv. na určitý úmysl
Čtvrtek    
Pátek 18:00 - mše svatá za Janu El khavad, rodinu a duše v očistci
Sobota    
Neděle 09:00 - mše sv. za manžela Josefa, rodiče z obou stran a živou rodinu
  • Tento týden začíná výuka náboženství. Bude probíhat na Základní škole TGM v pátek ve 13:15 a 14 hodin. Na Základní škole Butovická ve čtvrtek ve 13:45 a na ZŠ Sjednocení ve čtvrtek ve 14:45. Vzadu v kostele si můžete vzít přihlášku do náboženství na nový školní rok. Připomínám, že křtem dítěte se rodiče zavazují, že budou děti vychovávat a vést ke katolické víře, k čemu patří také výuka náboženství.

     

Biskupství ostravsko – opavské vás zve na

Národní pouť do Fatimy

u příležitosti 100 let zjevení Panny Marie

 

S biskupy a kněžími naší vlasti prožijeme:
• Večerní modlitbu růžence se světelným průvodem
• Prohlídku místa zjevení na Cova da Iria
• Návštěvu rodných domů pasáčků
• Slavnostní mezinárodní poutní mši sv. před bazilikou Panny Marie
Dále také navštívíme klášter v Coimbře spojený s životem sestry Lucie, světoznámé poutní místo Santiago de Compostela, Lisabon a další zajímavá místa.

Termín: 9. 9. – 17. 9. 2017
Cena: 19 900,- Kč + 30 EUR
Doprava: letecky z Prahy
Přihlášky do: 15. 3. 2017 na: palomino@volny.cz, nebo tel.: 728 361 728

Připraveno ve spolupráci s CK Palomino, V rohu 725/12, 142 00 Praha


Podrobný program pouti:
1.den - odlet z Prahy, přílet do Lisabonu, ubytování, nocleh
2.den - Fatima - nejvýznamnější poutní místo Portugalska, novoklasicistní bazilika Panny Marie s ostatky vizionářů Jacinty, Lucie a Františka, poutní bazilika Nejsvětější Trojice z roku 2007, Křížová cesta, návštěva domů pasáčků, individuální program, účast na modlitbě Růžence
3.den - Fatima – po snídani odjezd na pobřeží Atlantiku, Batalha – dominikánské opatství Panny Marie Vítězné, Alcobasa – cisterciácké opatství Panny Marie s hroby Dona Pedra a Inés de Castro, Nazaré – poutní kostel Panny Marie Nazaretské
4.den –Fatima – účast na Národní pouti, společná křížová cesta, modlitba u sousoší anděla míru, odpoledne národní mše svatá na místě zjevení, Capelinha /koncelebrují biskupové a kněží z ČR/
5.den –Fatima – hlavní den výročí 100 let zjevení Panny Marie ve Fatimě, 10.00 hod. mezinárodní modlitba svatého růžence, 11.00 hod. hlavní mezinárodní mše svatá před bazilikou Panny Marie Růžencové, večer účast na modlitbě Růžence
6.den - po snídani odjezd do univerzitního města Coimbra, prohlídka historické části města, návštěva kláštera spjatého s životem sestry Lucie dos Santos, odpoledne odjezd do Santiago de Compostely, prohlídka historického centra, ubytování, večeře, nocleh
7.den - Santiago de Compostela – mše svatá, návštěva katedrálního muzea a klenotnice, odjezd do Fatimy, ubytování, večeře, nocleh
8.den –Lisabon – katedrála, hrad sv. Jiří, rodný dům sv. Antonína, panteon sv. Engrácie, chrám sv. Vincence, klášter sv. Jeronýma postavený na příkaz krále Emanuela I v manuelském slohu, diamantový dům Cabo da Roca – mys, nejzápadnější výběžek evropského světadílu, možnost získání certifikátu z návštěvy tohoto místa, návrat do Fatimy, večeře, nocleh
9.den - snídaně, odjezd na letiště do Lisabonu, přílet do Prahy

Cena zahrnuje:
letenku Praha – Lisabon – Praha, letištní poplatky, 8x ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích včetně polopenze /1x Lisabon, 6x Fatima, 1x Santiago de Compostela/, autobusová doprava po území Portugalska a Španělska, kompletní pojištění E1122220, služby průvodce, zákonné pojištění CK č. 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: vstupy cca 30 EUR
Pojištění storna zájezdu lze sjednat při podepsání smlouvy.

Napsal Mgr. Bc. Pavel Siuda, převzato z www.doo.cz/101-slider-na-hlavn%C3%AD-stran%C4%9B/3174-poutni-zajezd-do-fatimy-ke-100-vyroci-zjeveni-panny-marie.html

 

Mgr. Mieczyslaw Serednicki, farář


 

Kontakt

Studénka a Butovice

Římskokatolická farnost Studénka
Kostelní 907
742 13 Studénka

Římskokatolická farnost Butovice
(spravována excurrendo)
Malá strana 216
742 13 Studénka


Tel.: 556 400 759

rkf.studenka@doo.cz