OHLÁŠKY NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDEN 

19.06.2017 - 25.06.2017

V kostele v Butovicích budou letos probíhat následující opravy: oprava soklu, výmalba kostela a čištění soch:

První část – oprava soklu – bude probíhat od úterý v průběhu dvou týdnů. V sobotu 22. dubna bude třeba uklidit kostel před nedělní mší svatou. Přihlaste se u paní Dagmar Pomikálkové.

Druhá etapa – výmalba kostela – bude probíhat od 5. do 23. června. 

Celkem budou tyto opravy stát 622.920 Kč, z toho 300.000 Kč přispěje město Studénka formou veřejné finanční podpory.

Dále bude vyčištěno 7 soch v kostele – ty, které nejsou kulturními památkami – za celkem 57.960 Kč. 

Dále bude do konce října opravena podlaha na kůru za 72.000 Kč.

 

Celkem je to asi 760.000 Kč na tento rok, chybí nám ještě asi 100.000 Kč

 

Č. ÚČTU FARNOSTI PRO ZASÍLÁNÍ DARŮ:

1768682349/0800

Kdo by mohl přispět jakoukoli částkou, ať přijde za knězem, u daru nad 1.000 Kč lze vystavit potvrzení pro daňové účely.

 

 

Studénka

 

     
Pondělí 19:00 - mše sv. za Marii Šimečkovou, manžela, syna a živou rodinu
Úterý 19:00 - mše sv. za zemřelou rodinu Frýdeckou, Bergerovou a duše v očistci
Středa   - mše svatá nebude
Čtvrtek   - mše sv. nebude
Pátek 19:00 mše sv. - slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, mše svatá v 19 hodin za zemřelou Marii Slováčkovou a celou živou a zemřelou rodinu, po mši bude adorace a litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Slavnost v pátek ruší obvyklý půst
Sobota 08:00 - mše sv. - slavnost Narození sv. Jana Křtitele, mše svatá v 8 hodin prosíme Pannu Marii a svatou Anežku za ochranu, pomoc a Boží požehnání pro celou rodinu
Neděle 07:30

- mše sv. za ...

 
 
  • Za úklid kostela děkuji rodině Dostálové. Příští týden mají službu Anna Šikulová, Věra Londinová, Ludmila Pustějovská
  • V kostele ve Studénce se bude ve středu a ve čtvrtek malovat pod kůrem, prosím na čtvrtek od 17 hodin o pomoc při úklidu kostela
  • V Butovicích budou v pondělí končit práce po malování kostela. Bude třeba očistit sochy a křížovou cestu, pan Pečinka pomůže s jejich pověšením. Kdo by mohl pomoct, přijďte v pondělí v 8 hodin ráno.
  • Dále od pondělí až do pátku bude probíhat postupně úklid kostela vždy od 16 do 20 hodin, případně potom v sobotu. Podrobné informace u paní Dagmar Pomikálkové.

 

 

Butovice

 
     
Pondělí    
Úterý    
Středa   - mše sv. nebude
Čtvrtek    
Pátek   - mše sv. nebude
Sobota    
Neděle 09:00 - mše sv. za zemřelého manžela, prarodiče, zemřelou rodinu a duše v očistci
 

 

Biskupství ostravsko – opavské vás zve na

Národní pouť do Fatimy

u příležitosti 100 let zjevení Panny Marie

 

S biskupy a kněžími naší vlasti prožijeme:
• Večerní modlitbu růžence se světelným průvodem
• Prohlídku místa zjevení na Cova da Iria
• Návštěvu rodných domů pasáčků
• Slavnostní mezinárodní poutní mši sv. před bazilikou Panny Marie
Dále také navštívíme klášter v Coimbře spojený s životem sestry Lucie, světoznámé poutní místo Santiago de Compostela, Lisabon a další zajímavá místa.

Termín: 9. 9. – 17. 9. 2017
Cena: 19 900,- Kč + 30 EUR
Doprava: letecky z Prahy
Přihlášky do: 15. 3. 2017 na: palomino@volny.cz, nebo tel.: 728 361 728

Připraveno ve spolupráci s CK Palomino, V rohu 725/12, 142 00 Praha


Podrobný program pouti:
1.den - odlet z Prahy, přílet do Lisabonu, ubytování, nocleh
2.den - Fatima - nejvýznamnější poutní místo Portugalska, novoklasicistní bazilika Panny Marie s ostatky vizionářů Jacinty, Lucie a Františka, poutní bazilika Nejsvětější Trojice z roku 2007, Křížová cesta, návštěva domů pasáčků, individuální program, účast na modlitbě Růžence
3.den - Fatima – po snídani odjezd na pobřeží Atlantiku, Batalha – dominikánské opatství Panny Marie Vítězné, Alcobasa – cisterciácké opatství Panny Marie s hroby Dona Pedra a Inés de Castro, Nazaré – poutní kostel Panny Marie Nazaretské
4.den –Fatima – účast na Národní pouti, společná křížová cesta, modlitba u sousoší anděla míru, odpoledne národní mše svatá na místě zjevení, Capelinha /koncelebrují biskupové a kněží z ČR/
5.den –Fatima – hlavní den výročí 100 let zjevení Panny Marie ve Fatimě, 10.00 hod. mezinárodní modlitba svatého růžence, 11.00 hod. hlavní mezinárodní mše svatá před bazilikou Panny Marie Růžencové, večer účast na modlitbě Růžence
6.den - po snídani odjezd do univerzitního města Coimbra, prohlídka historické části města, návštěva kláštera spjatého s životem sestry Lucie dos Santos, odpoledne odjezd do Santiago de Compostely, prohlídka historického centra, ubytování, večeře, nocleh
7.den - Santiago de Compostela – mše svatá, návštěva katedrálního muzea a klenotnice, odjezd do Fatimy, ubytování, večeře, nocleh
8.den –Lisabon – katedrála, hrad sv. Jiří, rodný dům sv. Antonína, panteon sv. Engrácie, chrám sv. Vincence, klášter sv. Jeronýma postavený na příkaz krále Emanuela I v manuelském slohu, diamantový dům Cabo da Roca – mys, nejzápadnější výběžek evropského světadílu, možnost získání certifikátu z návštěvy tohoto místa, návrat do Fatimy, večeře, nocleh
9.den - snídaně, odjezd na letiště do Lisabonu, přílet do Prahy

Cena zahrnuje:
letenku Praha – Lisabon – Praha, letištní poplatky, 8x ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích včetně polopenze /1x Lisabon, 6x Fatima, 1x Santiago de Compostela/, autobusová doprava po území Portugalska a Španělska, kompletní pojištění E1122220, služby průvodce, zákonné pojištění CK č. 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: vstupy cca 30 EUR
Pojištění storna zájezdu lze sjednat při podepsání smlouvy.

Napsal Mgr. Bc. Pavel Siuda, převzato z www.doo.cz/101-slider-na-hlavn%C3%AD-stran%C4%9B/3174-poutni-zajezd-do-fatimy-ke-100-vyroci-zjeveni-panny-marie.html

 

Mgr. Mieczyslaw Serednicki, farář


 

Kontakt

Studénka a Butovice

Římskokatolická farnost Studénka
Kostelní 907
742 13 Studénka

Římskokatolická farnost Butovice
(spravována excurrendo)
Malá strana 216
742 13 Studénka


Tel.: 556 400 759

rkf.studenka@doo.cz