LÁŠKY NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDEN 

0.01.2017 - 14.01.2017

 

Studénka

 

     
Pondělí 18:00 - V pondělí v 18 hodin za Eufrosii Sonnkovou a manžela
Úterý 16:00
18:00
- V 16 hodin bude mše svatá v pečovatelském domě.
- v 18 hodin za zemřelého Jaroslava Kašpárka, rodiče, bratra, Ludmilu Laníkovou a živou rodinu. 

 
Středa   Ve středu bude v 16 hodin mše svatá v charitě Butovicích.  
Čtvrtek    
Pátek    
Sobota 08:00 - V sobotu v 8 hodin na jistý úmysl.
Neděle 07:30

- V neděli v 7:30 za Boží požehnání pro Jarmilu a Jaroslava Dostálovy.

 
  • Za úklid kostela děkuji Ludmile Klosové, Pavlíně Podhorné a Marii Čeganové. 

  • Příští službu má rodina Dostálova.Zemřel pan Jaroslav Mackovík, pohřeb bude v pondělí v 15 hodin.

  • Dnešním svátkem Křtu Páně končí vánoční doba.

  • V pátek bude od půl páté setkání dětí na faře ve Studénce. Setkání vede Klára Zajíčková a Lenka Bakalová. Prosím rodiče, aby využili této nabídky.

 

Butovice

 
     
Pondělí    
Úterý   · V úterý v 16 hodin bude mše svatá v pečovatelském domě.
Středa 18:00 - Ve středu v 16 hodin bude mše svatá v charitě. Večer v kostele mše svatá nebude.
Čtvrtek    
Pátek 18:00 - V pátek v 18 hodin za těžce nemocného synovce Milana.
Sobota    
Neděle 09:00 - V neděli v 9 hodin za zemřelého Aloise Koblihu, rodiče, sourozence a duše v očistci.

 

  • Ve středu od půl desáté bude návštěva nemocných v charitě,

  • V pátek bude od půl páté setkání dětí na faře ve Studénce. Setkání vede Klára Zajíčková a Lenka Bakalová. Prosím rodiče, aby využili této nabídky.

  • Dnešním svátkem Křtu Páně končí vánoční doba.

Kontakt

Studénka a Butovice

Římskokatolická farnost Studénka
Kostelní 907
742 13 Studénka

Římskokatolická farnost Butovice
(spravována excurrendo)
Malá strana 216
742 13 Studénka


Tel.: 556 400 759

rkf.studenka@doo.cz

Mgr. Mieczyslaw Serednicki, farář