Modlitba k 1. sv. přijímání

 

Ježíši,

Ty jsi pokrm,

který dává život,

Ty jsi nápoj,

který občerstvuje

a posiluje.

Díky, Ježíši,

za dar Tvé nesmírné lásky.

Připrav mé srdce,

abych Tě přijal/a

s vděčností

a abych dokázal/a vnímat

Tvou přítomnost

a Tvé přátelství.

Požehnej mým rodičům

i všem, které mám rád/a

a celému světu.

Dej, aby Tě všechny děti

mohly poznat

a přijmout Tě

ve svatém příjímání.