Modlitba k Matce národů

 

Pane Ježíši Kriste, Synu Otce,

sešli nyní svého Ducha na zem.

Dej, ať Duch svatý přebývá v srdcích všech národů,

aby byly uchráněny před zkázou,

neštěstím a válkou.

Kéž Matka všech národů,

blahoslavená Panna Maria,

je naší přímluvkyní. Amen.