Modlitba o dokonalost sv. Maria Klementa Hofbauera

 převzato ze stránek farnosti Hať

9.7.2011
Na začátku prázdnin jsme se rozloučili po tragické nehodě s naším dobrým kamarádem ze spolča, ze schóly i ministrantem Vojtěchem. Po jeho nečekaném úmrtí jsem s jeho rodiči i sourozenci prožil chvíle sice těžké, ale velmi požehnané. Povzbuzením byla především modlitba při různých příležitostech. Markéta, se kterou už Vojtěch pomalu plánoval svatbu mi řekla: „Mnoho jsem se od něho naučila.“ Podobně o něm hovořili i jeho rodiče. Ve vzájemných rozhovorech jsem mohl poznat, kolik dobrého se skrývalo v tomto veselém chlapci a především mě povzbudilo, jak všichni blízcí byli Pánu Bohu za Vojtěcha vděčni. Jeho bratr Hynek nám prozradil jeden z receptů, který Vojtovi pomáhal jít v životě správným směrem. Byla to modlitba sv. Maria Klementa Hofbauera o dokonalost, kterou měl na jeho obrázku, a kterou se dle svědectví svého bratra rád modlil. Jistě i to je plod lidových misií, které u nás před časem měli bratři redemptoristé. Děkujeme Bohu za Vojtěcha, děkujeme i Vojtovi, za to že i nás svědectvím křesťanského života poučil a objevil pro nás i tuto krásnou modlitbu:

Modlitba o dokonalost sv. Maria Klementa Hofbauera

Ježíši, tvé nejlaskavější Srdce neodmítá ani největšího hříšníka, který se k němu obrací. Proto tě prosím:
Dej mi jakož i všem kajícím hříšníkům, srdce tiché, které miluje skrytý život, nehledá oblibu u lidí a nechce se mstít.
Dej mi srdce trpělivé, které umí snášet i největší životní těžkosti a nouzi.
Dej mi srdce pokojné, které žije v míru s bližním i se sebou samým.
Dej mi srdce nezištné a spokojené s tím, co právě má.
Dej mi srdce, které miluje modlitbu a touží, aby Bůh byl ode všech tvorů poznáván a milován.
Dej mi srdce, které se rmoutí nad hříchem a nemá jiné přání, než žít pro Tebe a usilovat o dobro a spásu bližního.
Dej mi srdce čisté, které ve všem hledá Boha a jen jemu se chce líbit.
Dej mi srdce statečné, které se ničeho neleká, nýbrž všechna protivenství snáší s důvěrou, že jsi blízko.
Dej mi srdce štědré k chudým a soucitné k duším v očistci.
Dej mi srdce vděčné, vyrovnané a chápající, že radost i smutek, náklonnost i protivenství bližních i všechna lidská hnutí jsou v Božím plánu spásy.
Amen.

P. Jan Svoboda