Rytířstvo Neposkvrněné

Jak se stát rytířem nebo rytířkou Neposkvrněné?

Napsat do Centra Rytířstva Neposkvrněné v Brně: „Chci se státčlenem Rytířstva Neposkvrněné.“ K tomu je třeba připojit datum narození, datum 1. sv. přijímání (stačí rok) a vlastnoruční podpis. Zde Vás rádi zapíšeme do knihy MI a pošleme Vám Diplom MI a Zázračnou medailku. Po obdržení medailky a diplomu, nejlépe ve svátek Matky Boží, přistoupíte ke sv. zpovědi, přijmete Tělo Páně a poté se Jí zcela odevzdáte, zasvětíte podle formule, která je uvedena diplomu. Pak si pověsíte na krk Zázračnou medailku.

Svatý Otec Jan Pavel II. nás povzbuzuje takto: „Nejmilejší! Buďte silní ve víře a s nadšením plňte úkoly Rytířstva Neposkvrněné, ke kterému patříte, následujíce učení a příklad o. Maxmiliána Kolbeho... Kéž Vás vždy provází mé apoštolské požehnání, které dávám s velkou láskou Vám a všem členům Rytířstva Neposkvrněné.“ (Řím 18. 10. 1991)

Nosme Zázračnou medaili

 „O Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme, i za všechny, kdo se k Tobě neutíkají, a zvláště za nepřátele Církve svaté a za Ty, kdo jsou Ti svěřeni.“ 

Takový odkaz předala sama Panna Maria Kateřině Labouré: „Dej zhotovit takovou medaili. Ti, kteří ji budou nosit na krku, dostanou velké milosti. Mnoho milostí dostanou všichni, kteří ji budou nosit s důvěrou.“ Sama Panna Maria žádala, abychom medaili nosili a určila také, jak ji nosit.

 

více najdete zde:

https://immaculata.minorite.cz/index.php?m=6

Plnomocné odpustky pro členy Rytířstva Neposkvrněné

 1. V den odevzdání se Neposkvrněné a vstupu do Rytířstva Neposkvrněné.
 2. Na slavnost Neposkvrněného Početí - 8. prosince.
 3. Na slavnost Zvěstování Páně - 25. března.
 4. Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie - 15. srpna.
 5. Ve výročí zjevení Panny Marie v Lurdech - 11. února.
 6. Ve výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě - 13. května.
 7. Na svátek sv. Františka z Assisi - 4. října.
 8. Ve výročí založení Rytířstva Neposkvrněné - 16. října.
 9. Ve výročí zjevení Zázračné medailky - 27. listopadu.

Za všechny členy MI jsou v Centru Rytířstva slouženy Mše svaté:

 1. Každou první sobotu v měsíci.
 2. Na slavnost Matky Boží Panny Marie - 1. ledna.
 3. Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně.
 4. Na slavnost Neposkvrněného Početí - 8. prosince.
 5. Na slavnost Božího Narození 25. prosince (pastýřská).


Na úmysl zemřelých členů MI se slouží jedna mše svatá každý měsíc a také v den Dušiček.

 

odkaz na stránky, ze kterých čerpáme

na farní stránky:

 

https://immaculata.minorite.cz