Modlitba Paní všech národů

Modlitba Paní všech národů


Dne 11. února 1951, ve výroční den prvního zjevení v Lurdech, praví Paní všech národů Idě: „Modli se pod křížem:

Pane Ježíši Kriste, Synu Otce,
sešli nyní svého Ducha na zem.
Dej, ať Duch Svatý přebývá
v srdcích všech národů,
aby byly uchráněny před zkázou, neštěstím a válkou.
Kéž Paní všech národů,
která byla kdysi Marií,
je naší Přímluvkyní.
Amen.“

Kontakt

Studénka a Butovice

Římskokatolická farnost Studénka
Kostelní 907
742 13 Studénka

Římskokatolická farnost Butovice
(spravována excurrendo)
Malá strana 216
742 13 Studénka


Tel.: 556 400 759

rkf.studenka@doo.cz

Mgr. Mieczyslaw Serednicki, farář