Modlitba sv. Jana Pavla II. za mír:

Modlitba za MÍR

Nádherná, aktuální modlitba od sv. Jana Pavla II.

 

Modlím se k Tobě, Tvůrce přírody i člověka, pravdy a krásy!

Slyš můj hlas - vždyť je to hlas všech obětí všech válek a všeho násilí mezi jednotlivými národy;

slyš můj hlas, když Tě prosím a vlož do srdcí všech lidí moudrost míru, sílu spravedlnosti a radost ze společenství;

slyš můj hlas - vždyť mluvím jménem mnoha lidí v každé zemi a v každé epoše dějin, kteří nechtějí válku a jsou připraveni kráčet cestami míru;

slyš můj hlas a uděl nám rozumnost a sílu, abychom vždy dokázali odpovědět na nenávist láskou, na spravedlnost naprostou věrností spravedlnosti, na bídu sebezáporem, na válku mírem.

Bože, slyš můj hlas a uděl světu svůj trvalý pokoj a mír!

Kontakt

Studénka a Butovice

Římskokatolická farnost Studénka
Kostelní 907
742 13 Studénka

Římskokatolická farnost Butovice
(spravována excurrendo)
Malá strana 216
742 13 Studénka


Tel.: 556 400 759

rkf.studenka@doo.cz

Mgr. Mieczyslaw Serednicki, farář