Společenství v našich farnostech

 

Náboženství pro děti, které ještě nechodí do školy

Na náboženství přicházejí maminky s dětmi. Scházíme se co 14 dní na staré faře ve Studénce 1. Den a čas setkání vždy upřesníme po domluvě. Cílem setkání je hravou přístupnou formou dětem přiblížit příběhy z Bible. Zpíváme, učíme se básničky a taky si hrajeme. Setkání trvá asi 60 minut. Tímto na setkání zvu všechny maminky i děti z farnosti Studénka i Butovice

Lenka Bakalová, mob.: 725715379

 

Společenství mladších dětí

Naše malé spolčo pro děti už má další rok za sebou. Jednou za čtrnáct dní v pondělí se na staré faře ve Studénce 1 sejdeme, pomodlíme se a pak se vesele pustíme do nějakého tématu, při kterém si zadovádíme u spousty veselých her. Tento rok jsme se zaměřili na svaté, které jsme vybírali podle liturgického kalendáře. Seznámili jsme se se sv. Barborou, sv. Lucií, sv. Donem Boscem, sv. Filipem Neri, sv. Jiřím a dalšími. A nejlepší nakonec – vždy jsme mohli naše setkání zakončit mší svatou v kostele.

Klára Zajíčková

 

Spolčo pro starší děti

Setkáváme se v pátek. Setkání zahajujeme mší svatou v kostele v Butovicích a potom setkání probíhá v Domě sv. Anny. Náplní setkání je sdílet společně čas zpěvem, modlitbou a povídáním na různá témata. Někdy něco tvoříme, malujeme a čteme si příběhy na zamyšlení. Jestli máš někdy v pátek večer čas, ozvi se na tel čísle 725 715 379 a přijď mezi nás.

Lenka a kolektiv spolčařůJ

 

Společenství maminek s dětmi

Maminky s dětmi se začaly scházet v dubnu 2012, nejdříve v Domě sv. Anny, poté v jednotlivých rodinách. V současné době se schází 8 maminek a 15 dětí. Setkáváme se každé úterý od 9:30. Náplní je sdílení se, předávání zkušeností, společné výlety, hraní si s dětmi a hlavně společná modlitba za naše děti, rodiny a farnost. V době adventní a postní zavítáme také na návštěvu k panu faráři na faru, kde má pro nás připravené duchovní téma. S radostí přivítáme nové maminky a jejich děti v jakémkoliv věku.

Jarmila Kyjovská, tel. 777615658, email: jarmila.kyjovska@seznam.cz

 

Modlitby matek

V druhé polovině 90. let Veronica Williams spolu se svou švagrovou Sandrou, obě z Anglie, psaly knihu o postavení dětí ve své zemi. Vnímaly negativní dopady života současné liberální společnosti na ně a přemýšlely, jak své děti a vnoučata od tohoto ochránit. Pocítily silnou potřebu modlitby speciálně za děti. Začaly se modlit denně třetí desátek radostného růžence. To trvalo měsíc a postupně se k nim přidávaly další maminky. Vzniklo tak hnutí Modlitby matek a postupně se rozšířilo po celém světě. Motto hnutí: „Láska matek proměňuje svět.“

Jsi matka a vnímáš taky tuto potřebu? Přijď mezi nás. Scházíme se každý první čtvrtek v měsíci na faře.

Anna Maléřová

 

Společenství lectio divina

Farní společenství „LECTIO DIVINA“, jak už sám název napovídá, je otevřeným společenstvím pro všechny, kdo mají zájem lépe porozumět textu Bible a snažit se ho aplikovat do běžného života. Společenství navštěvují farníci každé věkové kategorie, manželé i jednotlivci. Scházíme se každé první pátky večer na faře ve Studénce. A jak společenství probíhá? Text písma (nejčastěji nedělní evangelium) nejdříve pozorně přečteme, poté ve chvíli ticha rozjímáme, co asi daným textem Bůh chce sdělit nám všem. Dalším krokem je zamyslet se nad tím, čím se text dotýká každého z nás osobně. Může nám pomoci slovo z textu, věta, která nás nejvíce oslovuje. O tom spolu hovoříme a postupně docházíme ke konkrétním předsevzetím pro následující všední dny. Abychom si úryvky z Bible někdy nevykládali „po svém“, je vždy přítomen náš pan farář, který nám případné nejasnosti ochotně vysvětluje. Společenství se uzavírá společnou modlitbou s kněžským požehnáním. Sdílení s ostatními není nikdy vyžadováno, proto je možné třeba jen naslouchat. Názory a postřehy ostatních mě hodně obohacují, a proto toto otevřené společenství doporučuji všem, kdo chtějí dál rozvíjet svůj duchovní život a naučit se číst Bibli i jinak.

Marie Chovancová

 

Společenství seniorů

Když mě otec Mietek před časem vyzval, abych animovala společenství seniorů, měla jsem dost velkou trému, protože taky, co já jim mám vykládat.

Ale obavy se rychle rozplynuly, byla jsem všemi velice laskavě přijata. Toto společenství tvoří lidé velmi zvídaví, otevření a vděční.

Scházíme se jednou měsíčně v Domově sv. Anny, probíráme vybraná témata, většinou podle materiálů, které vydává biskupství. Na setkáních je také prostor pro modlitbu, zpěv, sdílení zkušeností, názorné ukázky i malé oslavy. Zpestřením programu bylo např. divadlo v podání klientů Domova, promítali jsme si fotografie z Izraele nebo jsme společně vyrazili na výlet. Tímto chci pozvat každého, kdo má chuť zakusit společenství, dovědět se něco nového, zapojit se aktivněji do života farnosti. Všem vám je toto společenství otevřeno a my vás rádi uvítáme!

Marie Dostálová

 

Společenství Eucharistická hodina - třicet minut před svatostánkem týdně

 

K půlhodinové adoraci přes svatostánkem týdně se zavazují členové společenství adorátorů Eucharistická hodina. Jak se stát členem tohoto duchovního společenství a mít účast na duchovních dobrech popisuje dekret Eucharistická hodina, který vydal biskup František Václav Lobkowicz.

Společenství Eucharistická hodina vzniká v Ostravsko-opavské diecézi po vzoru Olomoucké arcidiecéze, kde jeho zrod inisioval arcibiskup Jan Graubner. Do tohoto společenství věřících se může přihlásit každý diecezán – laik i duchovní, dospě­lý i dítě. Zájemci o přihlášení získají další informace a pokyny k přihlášení u faráře ve své farnosti.

více na https://www.doo.cz/2-uncategorised/2549-spolecenstvi-eucharisticka-hodina-tricet-minut-pred-svatostankem-tydne.html

 

Živý růženec


V naší farnosti působí asi od roku 2004 společenství živého růžence. Prvotní úmysl byla motlitba za nenarozené děti a staré a nemocné lidi. Živý růženec je způsob modlitby růžence, kdy jsou jednotlivá tajemství rozdělena mezi 20 lidí, z nichž každý se denně modlí určitý desátek. Tyto desátky se každý měsíc mění,posunují se o jeden desátek dopředu,  takže každý se postupně pomodlí celý růženec a denně se tak ve farnosti modlíme celý růženec. Toto společenství se nazývá Růže. Zatím u nás existuje jedna Růže. Kdyby měl kdokoliv zájem přidat se k modlitbě, přihlaste se u otce Mieczyslawa nebo napište na e-mail farnosti.

Od 1.7.2017 vznikla další skupina Živého růžence ve farnosti Butovice.

Kontakt

Studénka a Butovice

Římskokatolická farnost Studénka
Kostelní 907
742 13 Studénka

Římskokatolická farnost Butovice
(spravována excurrendo)
Malá strana 216
742 13 Studénka


Tel.: 556 400 759

rkf.studenka@doo.cz

Mgr. Mieczyslaw Serednicki, farář