ÚMYSLY ŽIVÉHO RŮŽENCE NA ÚNOR 2018

1. Za křesťanské církve, abychom se snažili hledat a vidět spíše to, co nás spojuje, než to, co dělí                                                                                    

2. Za ty, kteří odmítají přijmout svátost smíření, aby si uvědomili potřebnost Božího odpuštění v lidském životě

3. Za jednotu v našich rodináchVíce zde: https://farnostistudenkabutovice.webnode.cz/

 

1 Lenka Bakalová kterého jsi v chrámě obětovala,
2 Milan Kyjovský kterého jsi v chrámě nalezla.
3 Jarmila Kyjovská který byl pokřtěn v Jordánu,
4 Jindřich Foltas který zjevil v Káně svou božskou moc,
5 Kristina Tobolová který hlásal Boží království a vyzýval k pokání,
6 Anna Maléřová který na hoře proměnění zjevil svou slávu,
7 Dagmar Pomikálková který ustanovil Eucharistii.
8 Marie Chovancová který se pro nás krví potil,
9 Marie Chovancová st. který byl pro nás bičován,
10 Jan Chovanec který byl pro nás trním korunován,
11 Petr Chovanec který pro nás nesl těžký kříž,
12 Radana Chovancová který byl pro nás ukřižován.
13 Štěpánka Albertová který z mrtvých vstal,
14 Eliška Daňková který na nebe vstoupil,
15 Marie Kopišťová který Ducha svatého seslal,
16 Cilka Mojžíšová který tě, Panno, do nebe vzal,
17 Milada Humplíková který tě v nebi korunoval.
18 Jarka Michalčíková kterého jsi z Ducha svatého počala,
19 p. Havlíček s kterým jsi Alžbětu navštívila,
20 pí Havlíčková kterého jsi v Betlémě porodila,

 

KARTIČKY I ÚMYSLY JSOU V KOSTELE VZADU V KRABIČCE. KARTIČKY SI NEZAPOMEŇTE VYMĚNIT V KRABIČCE.

 

 

Každý, kdo má 1. desátek:

začíná Apoštolským vyznáním víryotčenáš a tři modlitby Zdrávas Maria, do kterých se přidávají za jméno Ježíš postupně tři vedlejší věty (1.„...v kterého věříme“ 2.„...v kterého doufáme“ 3.„...kterého nade všechno milujeme“), které ukazují na tři božské ctnosti, zakončeném krátkou modlitbou Sláva Otci, následuje desátek 

 

Kdo má 5. desátek:

 Zakončuje růženec včetně závěrečné modlitby Zdrávas Královno a přidává:

Modleme se: Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána.

Další pokyny:

Kartičky s desátkem a kratičkým rozjímáním se budou předávat vždy nejpozději každou poslední neděli v měsíci, jinak dle domluvy. Předáváte kartičku vždy stejnému členu živého růžence a novou obdržíte rovněž vždy od stejného člena. Seznam členů, tak jak jde po sobě, bude vyvěšen na nástěnce v kostele i na webových stránkách farnosti.

Přímluvy na nový měsíc budou vždy v sakristii poslední neděli v měsíci.

 

Kontakt na vedoucí skupiny:

Kristina Tobolová 

Lenka Bakalová

 

Členové:


1.           Lenka Bakalová

2.           Milan Kyjovský

3.           Jarmila Kyjovská

4.           Eva Slováčková

5.           Kristina Tobolová

6.           Anna Maléřová

7.           Dagmar Pomikálková

8.           Marie Chovancová

9.           Marie Chovancová st.

10.        Jan Chovanec

11.        Petr Chovanec

12.        Radana Chovancová

13.        Štěpánka Albertová

14.        Eliška Daňková

15.        Marie Kopišťová

16.        Cilka Mojžíšová

17.        Milada Humplíková

18.        Jarka Michalčíková

19.        p. Havlíček

20.        pí Havlíčková


 


I. Tajemství radostná

·         kterého jsi z Ducha Svatého počala.

·         s kterým jsi Alžbětu navštívila.

·         kterého jsi v Betlémě porodila.

·         kterého jsi v chrámě obětovala.

·         kterého jsi v chrámě nalezla.

II. Tajemství světla

·         který byl pokřtěn v Jordánu.

·         který zjevil v Káně svou božskou moc.

·         který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.

·         který na hoře Proměnění zjevil svou slávu.

·         který ustanovil Eucharistii.

III. Bolestná tajemství

·         který se pro nás krví potil.

·         který byl pro nás bičován.

·         který byl pro nás trním korunován.

·         který pro nás nesl těžký kříž.

·         který byl pro nás ukřižován.

IV. Tajemství slavná

·         který z mrtvých vstal.

·         který na nebe vstoupil.

·         který Ducha Svatého seslal.

·         který tě, Panno, do nebe vzal.

·         který tě v nebi korunoval.


 

Zdrávas Královno…

 

Oroduj za nás, Královno posvátného růžence,  aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
 

Modleme se: Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána.
 


Každý může na závěr přidat modlitbu:

Pane Ježíši Kriste, ochraňuj mocí své božské lásky našeho Svatého Otce amen.

 


 

 

Kontakt

Studénka a Butovice

Římskokatolická farnost Studénka
Kostelní 907
742 13 Studénka

Římskokatolická farnost Butovice
(spravována excurrendo)
Malá strana 216
742 13 Studénka


Tel.: 556 400 759

rkf.studenka@doo.cz

Mgr. Mieczyslaw Serednicki, farář