ÚMYSLY ŽIVÉHO RŮŽENCE NA ČERVEN 2019

1. ZA STRÁDAJÍCÍ, TRPÍCÍ, OPUŠTĚNÉ, ZOUFALÉ A UMÍRAJÍCÍ
 
2. ZA UZDRAVENÍ NAŠICH VZTAHŮ A VNITŘNÍCH ZRANĚNÍ
 
3. ZA DAR VÍRY PRO HLEDAJÍCÍ, NEVĚŘÍCÍ, LHOSTEJNÉ A ZATVRZELÉ
 
 
 

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Každý, kdo má 1. desátek:

začíná Apoštolským vyznáním víryotčenáš a tři modlitby Zdrávas Maria, do kterých se přidávají za jméno Ježíš postupně tři vedlejší věty (1.„...v kterého věříme“ 2.„...v kterého doufáme“ 3.„...kterého nade všechno milujeme“), které ukazují na tři božské ctnosti, zakončeném krátkou modlitbou Sláva Otci, následuje desátek 

 

Kdo má 5. desátek:

 Zakončuje růženec včetně závěrečné modlitby Zdrávas Královno a přidává:

Modleme se: Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána.

Další pokyny:

Kartičky s desátkem a kratičkým rozjímáním se budou předávat vždy nejpozději každou poslední neděli v měsíci, jinak dle domluvy. Předáváte kartičku vždy stejnému členu živého růžence a novou obdržíte rovněž vždy od stejného člena. Seznam členů, tak jak jde po sobě, bude vyvěšen na nástěnce v kostele i na webových stránkách farnosti.

Přímluvy na nový měsíc budou vždy v sakristii poslední neděli v měsíci.

 

Kontakt na vedoucí skupiny:

Kristina Tobolová 

Lenka Bakalová

 

Členové:


1.           Lenka Bakalová

2.           Milan Kyjovský

3.           Jarmila Kyjovská

4.           Eva Slováčková

5.           Kristina Tobolová

6.           Anna Maléřová

7.           Dagmar Pomikálková

8.           Marie Chovancová

9.           Marie Chovancová st.

10.        Jan Chovanec

11.        Petr Chovanec

12.        Radana Chovancová

13.        Štěpánka Albertová

14.        Eliška Daňková

15.        Marie Kopišťová

16.        Cilka Mojžíšová

17.        Milada Humplíková

18.        Jarka Michalčíková

19.        p. Havlíček

20.        pí Havlíčková


 


I. Tajemství radostná

·         kterého jsi z Ducha Svatého počala.

·         s kterým jsi Alžbětu navštívila.

·         kterého jsi v Betlémě porodila.

·         kterého jsi v chrámě obětovala.

·         kterého jsi v chrámě nalezla.

II. Tajemství světla

·         který byl pokřtěn v Jordánu.

·         který zjevil v Káně svou božskou moc.

·         který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.

·         který na hoře Proměnění zjevil svou slávu.

·         který ustanovil Eucharistii.

III. Bolestná tajemství

·         který se pro nás krví potil.

·         který byl pro nás bičován.

·         který byl pro nás trním korunován.

·         který pro nás nesl těžký kříž.

·         který byl pro nás ukřižován.

IV. Tajemství slavná

·         který z mrtvých vstal.

·         který na nebe vstoupil.

·         který Ducha Svatého seslal.

·         který tě, Panno, do nebe vzal.

·         který tě v nebi korunoval.


 

Zdrávas Královno…

 

Oroduj za nás, Královno posvátného růžence,  aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
 

Modleme se: Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána.
 


Každý může na závěr přidat modlitbu:

Pane Ježíši Kriste, ochraňuj mocí své božské lásky našeho Svatého Otce amen.

 


 

 

Lenka Bakalová který byl pro nás bičován,
Milan Kyjovský který byl pro nás trním korunován,
Jarmila Kyjovská který pro nás nesl těžký kříž,
Jindřich Foltas který byl pro nás ukřižován.
Kristina Tobolová který z mrtvých vstal,
Anna Maléřová který na nebe vstoupil,
Dagmar Pomikálková který Ducha svatého seslal,
Marie Chovancová který tě, Panno, do nebe vzal,
Marie Chovancová st. který tě v nebi korunoval.
Jan Chovanec kterého jsi z Ducha svatého počala,
Petr Chovanec s kterým jsi Alžbětu navštívila,
Radana Chovancová kterého jsi v Betlémě porodila,
Štěpánka Albertová kterého jsi v chrámě obětovala,
Eliška Daňková kterého jsi v chrámě nalezla.
Marie Kopišťová který byl pokřtěn v Jordánu,
Cilka Možíšková který zjevil v Káně svou božskou moc,
Milada Humplíková který hlásal Boží království a vyzýval k pokání,
Jarka Michalčíková který na hoře proměnění zjevil svou slávu,
p. Havlíček který ustanovil Eucharistii.
pí Havlíčková který se pro nás krví potil,

 

Kontakt

Studénka a Butovice

Římskokatolická farnost Studénka
Kostelní 907
742 13 Studénka

Římskokatolická farnost Butovice
(spravována excurrendo)
Malá strana 216
742 13 Studénka


Tel.: 556 400 759

rkf.studenka@doo.cz

Mgr. Mieczyslaw Serednicki, farář