OHLÁŠKY NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDEN 

18.03.2017 - 25.03.2017

 

Studénka

 

     
Pondělí 18:00 - mše sv. slavnost sv. Josefa, s prosbou o dar zdraví a na poděkování za vše dobré
Úterý 18:00

- mše sv. za Josefa Mičulku, manželku a jejich syna a snachu

Středa      
Čtvrtek    
Pátek    
Sobota 08:00 - mše sv. za Marii Tyrajovou, manžela Ericha, rodiny z obou stran a duše v očistci
Neděle 07:30

- mše sv. za Františka Dostála, manželku, syna, dceru a živou a zemřelou rodinu. Upozorňuji, že v noci na neděli se mění čas ze zimního na letní

 

 

  • úterý při mši svaté se bude udělovat svátost pomazání nemocných. Podmínkou je přistoupení ke svátosti smíření.
  • V úterý v 18:30 je zkouška chrámového sboru na staré faře.
  • Za úklid kostela děkuji paní Klosové, Podhorné a Čeganové Příští týden mají službu Dostálovi.
  • Dnes v 17 hodin bude pobožnost křížové cesty. Křížové cesty vedou ti, co mají v daném týdnu úklidovou službu.
  • Příští neděle je neděle Květná, kterou začíná svatý týden. Na začátku mše bude průvod s ratolestmi.

 

 

Butovice

 
     
Pondělí    
Úterý  

 

Středa 18:00 - mše sv. za zemřelého dědečka Jána Pepicha a otce Ladislava Michalčíka a duše v očistci
Čtvrtek    
Pátek 18:00 -  mše sv. za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu. Od 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. V Butovicích je to poslední zpověď před Velikonocemi, ve Svatém týdnu už se bude zpovídat pouze ve Studénce

Od 17:30 bude pobožnost křížové cesty. Křížové cesty vedou ti, co mají v daném týdnu úklidovou službu.
Sobota    
Neděle 09:00 - mše sv.V neděli v 9 hodin za zemřelou rodinu Semaničovu a Žákovu a duše v očistci. Upozorňuji, že v noci na neděli se mění čas ze zimního na letní.
  • Ve středu od půl desáté bude návštěva nemocných v charitě,

  • V úterý v 18:30 je zkouška chrámového sboru na staré faře ve Studénce 1.
  • Ve středu při mši svaté se bude udělovat svátost pomazání nemocných. Podmínkou je přistoupení ke svátosti smíření.
  • V sobotu od 9 hodin se bude v kostele stavět Boží hrob.
  • Příští neděle je neděle Květná, kterou začíná svatý týden. Na začátku mše bude průvod s ratolestmi.

Kontakt

Studénka a Butovice

Římskokatolická farnost Studénka
Kostelní 907
742 13 Studénka

Římskokatolická farnost Butovice
(spravována excurrendo)
Malá strana 216
742 13 Studénka


Tel.: 556 400 759

rkf.studenka@doo.cz

Mgr. Mieczyslaw Serednicki, farář