OHLÁŠKY NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDEN  

16.09.2019 - 22.09.2019

STUDÉNKA MŠE SVATÉ:     

     
pondělí 19:00  - mše sv. za Ludmilu Orlíkovou, manžela, dceru, zetě a sourozence z obou stran
úterý 19:00 mše sv. za Viktora Dluhého, 2 manželky a zetě
středa    
čtvrtek    
pátek    
sobota 08:00

- mše svatá za...

neděle 07:30 - mše sv. za Annu a Václava Dostála, rodiče z obou stran a živou rodinu
     
     
   
  • Za úklid kostela děkuji  rodině Zajíčkové,příští týden má službu paní Kropáčková, Eva Blažková a paní Hrbáčová.

  • Náboženství bude tento týden ve čtvrtek ve 13 hodin  na ZŠ Tomáška kardinála Tomáška, ve 14:15 na ZŠ Butovická a v 15:15 na ZŠ Sjednocení.

  • Vyšlo nové číslo časopisu Okno.

  • 25.května bude biřmování ve farnosti Bílovec. Kdo by měl zájem, může se přihlásit do konce týdne  u pana děkana Lumíra Tkáče v Bílovci.

 
     
   
     
   
     

BUTOVICE MŠE SVATÉ:     


 
     
pondělí    
úterý    
středa 18:00 - mše sv. za zemřelého Josefa Olbrechta, živou rodinu Olbrechtovou a za duše v očistci
čtvrtek    
pátek 18:00

- mše sv. na poděkování za 60 let manželství

sobota    
neděle 9:00

- mše svatá na poděkování za obdržené milosti s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie 
 
  • Náboženství bude tento týden ve čtvrtek ve 13 hodin  na ZŠ Tomáška kardinála Tomáška, ve 14:15 na ZŠ Butovická a v 15:15 na ZŠ Sjednocení.

  • Vyšlo nové číslo časopisu Okno.

  • Příští neděli bude sbírka na církevní školy.

  •  25.května bude biřmování ve farnosti Bílovec. Kdo by měl zájem, může se přihlásit do konce týdne  u pana děkana Lumíra Tkáče v Bílovci.

 

 

 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 
 

     
   
     
   

 
     
   
 
   
 
 
   
 
   
     
     
 
   
     
     
     
     
     
     
     
   
   
     
   
 
     


 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 


 
 
 


 

 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 
 


   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
   
     
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Kontakt

Studénka a Butovice

Římskokatolická farnost Studénka
Kostelní 907
742 13 Studénka

Římskokatolická farnost Butovice
(spravována excurrendo)
Malá strana 216
742 13 Studénka


Tel.: 556 400 759

rkf.studenka@doo.cz

Mgr. Mieczyslaw Serednicki, farář