OHLÁŠKY NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDEN  

17.06.2019 - 23.06.2019

STUDÉNKA MŠE SVATÉ:     

Minulou neděli se na opravu střechy kostela vybralo 16.810 Kč.

 Dnes byla sbírka na diecézní charitu.

     
pondělí 19:00  - mše sv.
úterý
19:00

- mše sv.

středa    
čtvrtek 18:00 - slavnost Těla a Krve Páně. Po mši svaté bude možnost tiché adorace do 9 hodin
pátek    
sobota 08:00

- mše svatá za zemřelou rodinu Frýdeckou, Bergerovou a duše v očistci.

neděle 07:30 - 12. neděle v mezidobí, mše svatá na poděkování za 40 let manželství a za dar zdraví
     
     
   
  • Za úklid kostela děkuji paní Dostalíkové a Dostálové, příští týden mají službu paní Pavlíková a Sekaninová

     

      
 
     
   
     
   
     

BUTOVICE MŠE SVATÉ:      

Minulou neděli se na nátěr věže kostela vybralo 4.661 Kč.

Dnes byla sbírka na diecézní charitu.

     
pondělí    
úterý    
středa 18:00 - mše sv. za zemřelého manžela Jana, živou rodinu a duše v očistci
čtvrtek 17:00 - slavnost Těla a Krve Páně, mše svatá bude v 17:00, ve Studénce v 18 hodin. Ve Studénce bude po mši svaté možnost tiché adorace do 9 hodin
pátek 18:00

- mše sv. za zemřelé rodiče Nováčkovy, živou rodinu a duše v očistci

sobota    
neděle 9:00

- za zemřelého manžela, sestru, rodiče a živou rodinu

 

     
   

 

 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 
 

     
   
     
   
STUDÉNKA MŠE
  SVATÉ:        
     
pondělí 18:00 za rodinu Dostálovu
úterý 16:00  v pečovatelském domě, v kostele
  mše svatá v 18 hodin za Jaroslava Kašpárka a živou rodinu
středa 16:00 mše svatá
  v charitě
čtvrtek    
pátek    
sobota 8:00 mše svatá za ...
neděle 7:30 svátek Křtu Páně,
  končí doba vánoční, mše svatá za Eufrosinu Sonkovou, manžela, zetě, vnuka a
  živou rodinu
     
    Za úklid kostela paní Šikulové,
  Londinové a Pustějovské, příští týden mají službu Anna a Helena Olbrechtovy a
  Stanislava Blažková.
     
    V sobotu v 9 hodin je
  příprava na první svaté přijímání pro děti a jejich rodiče na staré faře.
     
    Setkání lectio divina bude ve
  čtvrtek v 19:30.
     
    Příští neděli bude sbírka na
  opravu střechy kostela.
     
BUTOVICE MŠE
  SVATÉ:        
     
pondělí    
úterý 16:00  v pečovatelském domě
středa 16:00 mše svatá
  v charitě, večer v kostele mše svatá nebude
čtvrtek    
pátek 18:00 mše svatá za ...
sobota    
neděle 9:00 svátek Křtu Páně,
  končí doba vánoční, mše svatá za zemřelého kněze Aloise Koblihu, rodiče,
  sourozence a duše v očistci
     
    V sobotu v 9 hodin je
  příprava na první svaté přijímání pro děti a jejich rodiče na staré faře.
     
    Setkání lectio divina bude ve
  čtvrtek v 19:30.
     
    Příští neděli bude sbírka na
  opravu věže kostela.
 
 

 


 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 
 

STUDÉNKA MŠE
  SVATÉ:        
     
pondělí 18:00 za rodinu Dostálovu
úterý 16:00  v pečovatelském domě, v kostele
  mše svatá v 18 hodin za Jaroslava Kašpárka a živou rodinu
středa 16:00 mše svatá
  v charitě
čtvrtek    
pátek    
sobota 8:00 mše svatá za ...
neděle 7:30 svátek Křtu Páně,
  končí doba vánoční, mše svatá za Eufrosinu Sonkovou, manžela, zetě, vnuka a
  živou rodinu
     
    Za úklid kostela paní Šikulové,
  Londinové a Pustějovské, příští týden mají službu Anna a Helena Olbrechtovy a
  Stanislava Blažková.
     
    V sobotu v 9 hodin je
  příprava na první svaté přijímání pro děti a jejich rodiče na staré faře.
     
    Setkání lectio divina bude ve
  čtvrtek v 19:30.
     
    Příští neděli bude sbírka na
  opravu střechy kostela.
     
BUTOVICE MŠE
  SVATÉ:        
     
pondělí    
úterý 16:00  v pečovatelském domě
středa 16:00 mše svatá
  v charitě, večer v kostele mše svatá nebude
čtvrtek    
pátek 18:00 mše svatá za ...
sobota    
neděle 9:00 svátek Křtu Páně,
  končí doba vánoční, mše svatá za zemřelého kněze Aloise Koblihu, rodiče,
  sourozence a duše v očistci
     
    V sobotu v 9 hodin je
  příprava na první svaté přijímání pro děti a jejich rodiče na staré faře.
     
    Setkání lectio divina bude ve
  čtvrtek v 19:30.
     
    Příští neděli bude sbírka na
  opravu věže kostela.
 
 

 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 
 

STUDÉNKA MŠE
  SVATÉ:        
     
pondělí 18:00 za rodinu Dostálovu
úterý 16:00  v pečovatelském domě, v kostele
  mše svatá v 18 hodin za Jaroslava Kašpárka a živou rodinu
středa 16:00 mše svatá
  v charitě
čtvrtek    
pátek    
sobota 8:00 mše svatá za ...
neděle 7:30 svátek Křtu Páně,
  končí doba vánoční, mše svatá za Eufrosinu Sonkovou, manžela, zetě, vnuka a
  živou rodinu
     
    Za úklid kostela paní Šikulové,
  Londinové a Pustějovské, příští týden mají službu Anna a Helena Olbrechtovy a
  Stanislava Blažková.
     
    V sobotu v 9 hodin je
  příprava na první svaté přijímání pro děti a jejich rodiče na staré faře.
     
    Setkání lectio divina bude ve
  čtvrtek v 19:30.
     
    Příští neděli bude sbírka na
  opravu střechy kostela.
     
BUTOVICE MŠE
  SVATÉ:        
     
pondělí    
úterý 16:00  v pečovatelském domě
středa 16:00 mše svatá
  v charitě, večer v kostele mše svatá nebude
čtvrtek    
pátek 18:00 mše svatá za ...
sobota    
neděle 9:00 svátek Křtu Páně,
  končí doba vánoční, mše svatá za zemřelého kněze Aloise Koblihu, rodiče,
  sourozence a duše v očistci
     
    V sobotu v 9 hodin je
  příprava na první svaté přijímání pro děti a jejich rodiče na staré faře.
     
    Setkání lectio divina bude ve
  čtvrtek v 19:30.
     
    Příští neděli bude sbírka na
  opravu věže kostela.
 
 

 

  •  

Kontakt

Studénka a Butovice

Římskokatolická farnost Studénka
Kostelní 907
742 13 Studénka

Římskokatolická farnost Butovice
(spravována excurrendo)
Malá strana 216
742 13 Studénka


Tel.: 556 400 759

rkf.studenka@doo.cz

Mgr. Mieczyslaw Serednicki, farář