Modlitba za město

 

I po skončení roku víry chceme v našich farnostech pokračovat v pravidelných adoracích a
modlit se společně za naše město, za sebe samé i za naše sousedy a spoluobčany,
věřící i nevěřící, přátele i nepřátele. 

Počínaje adventem bude tedy každý první čtvrtek v měsíci střídavě ve Studénce a v Butovicích
adorace na tento úmysl a po ní mše svatá. Půlhodina adorace je obdařena
plnomocnými odpustky, které lze získat za obvyklých podmínek (zpověď, sv.
přijímání, modlitba na úmysl Sv. Otce).

Po vzoru jiných farností se také chceme spojit v krátké modlitbě za město každý den ve stejnou
hodinu. Budeme se modlit Otčenáš vždy v 9 hodin večer (ideální je nastavit si
upozornění třeba v mobilním telefonu), po ní bude otec Mieczysław pokaždé na
dálku udělovat kněžské požehnání.

Všichni jste k těmto společným modlitbám srdečně zváni. 

_________________________________________________________________________________________________